Utforska våra teman

På Matkult.se fördjupar vi oss inom ett antal olika råvaror och produkter. Vi tittar också närmare på maten som kulturarv och jordbruket och matproduktionen. Dessutom kan du leta efter arkivmaterial och recept på kartan, botanisera bland över 800 recept och testa dina kunskaper i olika quiz.

Uppdaterad 08 juni 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.

 

Gå till institutets webb: www.sprakochfolkminnen.se