• Huvudmeny

Minoritetsspråk

I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, till exempel kurdiska, engelska, sydsamiska, wolof, arabiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det svenska teckenspråket hör inte till de fem minoritetsspråken, men det uppfyller flera viktiga kriterier. Det är därför motiverat att se teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk. 

Aktuellt

 • Nya språkcentrum bland förslagen från minoritetsutredningen

  21 juni 2017 Den 15 juni överlämnade minoritetsutredningen sitt delbetänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke. Bland annat föreslås ett utökat uppdrag för Institutets språkvårdande arbete.
 • Samarbete för svenskt teckenspråkslexikon

  20 juni 2017 Institutet för språk och folkminnen och Stockholms universitet har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring lexikonarbete för svenskt teckenspråk.
 • Mer teckenspråkig information på myndigheters webbplatser

  29 maj 2017 Antalet myndigheter, landsting och kommuner som har information på svenskt teckenspråk har ökat betydligt. Det fastslår Språkrådet i en ny rapport om teckenspråkig tillgänglighet på webben.
 • Brister i undervisningen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

  24 maj 2017 Trots att undervisning om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken är en obligatorisk del av den svenska kursplanen hoppar flera lärare helt över ämnet, visar en undersökning från Sveriges Radio. På Språkrådet märks ett stort intresse från allmänheten men undervisnings­materialet och lärarnas kunskaper halkar efter.
 • Färre förskolor för hörselskadade barn

  16 maj 2017 "Kommunen har ett särskilt ansvar för både barnens och det svenska teckenspråkets utveckling". Det säger Språkrådets Tommy Lyxell apropå den föreslagna nedläggningen av Gävles enda förskoleavdelning för döva och hörselskadade.

Kontakt

Telefonnummer och telefontider för frågor om minoritetsspråk

Till rådgivning för minoritetsspråk

Öppettider i sommar

Vecka 29, 30 och 31 (17/7–4/8) har institutet stängt för besök och rådgivning. Växeln har öppet kl. 10–12.

Öppettider i Lund och Umeå

Umeå stadsarkivlänk till annan webbplats har stängt för besök vecka 29, 30 och 31.

Arkivcentrum Sydlänk till annan webbplats i Lund håller öppet hela sommaren.

Facebook

Uppdaterad 19 juni 2017