• Huvudmeny

Minoritetsspråk

I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, till exempel kurdiska, engelska, sydsamiska, wolof, arabiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det svenska teckenspråket hör inte till de fem minoritetsspråken, men det uppfyller flera viktiga kriterier. Det är därför motiverat att se teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk. 

Aktuellt

 • Färre förskolor för hörselskadade barn

  16 maj 2017 "Kommunen har ett särskilt ansvar för både barnens och det svenska teckenspråkets utveckling". Det säger Språkrådets Tommy Lyxell apropå den föreslagna nedläggningen av Gävles enda förskoleavdelning för döva och hörselskadade.
 • Finlandssvenskar kan bli ny nationell minoritet

  12 maj 2017 Riksdagen beslutade den 3 maj att godkänna konstitutionsutskottets förslag om att få finlandssvenskar erkända som nationell minoritet. Regeringen ska nu ta ställning i frågan. Beslutet togs efter att Konstitutionsutskottet (KU) framlagt ett betänkande om minoritetsfrågor.
 • Prisas för språkinsatser

  11 maj 2017 Som traditionen bjuder avslutades Språkrådsdagen med prisutdelning. Södertörns tingsrätt tilldelades Klarspråkskristallen för ett föredömligt klarspråksarbete. Minoritetsspråkpriset gick till Patricia Fjellgren för hennes arbete med att återuppliva de samiska språken.
 • ”Jiddisch har fått höjd status”

  4 maj 2017 Hur ser framtiden ut för jiddisch? Det diskuteras i en artikel på minoritet.se och institutets Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch, är en av de som uttalar sig i frågan.
 • Nytt nummer av Kieliviesti

  28 april 2017 Årets första Kieliviesti har djurnamn som tema. Artiklarna är på finska och meänkieli och det finns en svenskspråkig sammanfattning av innehållet.
 • Välkommen på språkvårdsseminarium i romska

  26 april 2017 Den 30–31 maj är det dags för årets språkvårdsseminarium i romska. Sista anmälningsdag är den 4 maj.

Kontakt

Telefonnummer och telefontider för frågor om minoritetsspråk

Till rådgivning för minoritetsspråk

Facebook

Uppdaterad 07 april 2017