• Huvudmeny

Minoritetsspråk

I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, till exempel kurdiska, engelska, sydsamiska, wolof, arabiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det svenska teckenspråket hör inte till de fem minoritetsspråken, men det uppfyller flera viktiga kriterier. Det är därför motiverat att se teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk. 

Aktuellt

  • Rapport om nationella minoriteters rättigheter

    17 oktober 2016 En ny rapport om Sveriges efterlevnad av Europarådets konventioner till skydd för de nationella minoriteternas rättigheter har lagts fram av Sverigefinländarnas delegation och Svenska Tornedalingarnas Riksförbund.
  • Från Abbekås till Öxnevalla

    21 september 2016 Varför heter sjön Siljan? Vad betyder ortnamnen Ramlösa, Njutånger och Korpilombolo? Nu finns boken Svenskt ortnamnslexikon i en ny upplaga.
  • Minoritetsspråkslagen ses över

    14 september 2016 Hur kan lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk bli bättre och mer effektiv? Det är frågan för den statliga utredning som nu ska se över lagen.

Kontakt

Telefonnummer och telefontider för frågor om minoritetsspråk

Till rådgivning för minoritetsspråk

Nyhetslänkar

Facebook

Uppdaterad 21 september 2016