• Huvudmeny

Namn

Björn, Pompe, Åmål, Röda rummet, Zlatan, Mjölner, Ronja, Lindex, Franska revolutionen, Olaf Blafoth, Vättern, Eva, Ljungan...

Namn är en viktig del av språket och bruket av namn en grundläggande mänsklig egenskap. På Institutet för språk och folkminnen dokumenterar vi namnbruk i Sverige och bedriver forskning kring namn.

Aktuellt

  • Föreläsningar på Arkivcentrum

    9 mars 2015 Under 2015 ordnas en föreläsningsserie på Arkivcentrum i Uppsala. Institutet deltar med en föreläsning om folkliga traditioner vid Mickelsmäss.
  • Namn är viktiga för identiteten

    18 februari 2015 Inblicken. Vad har olika namn för roll i språket för flerspråkiga personer? Det tittar man närmare på i projektet Det mångkulturella Sveriges onomastikon.
  • Forskarsymposium om språket i staden

    6 februari 2015 I maj anordnar Dialekt-, ortnamn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språket i staden.

Kontakt


Namnfrågor
: 018-65 24 45

Telefontid: måndag–fredag,
10–12, 13–15

E-post: namn@
sprakochfolkminnen.se

Mer om kontakt och rådgivning.

Bokomslag

Ny publikation:
Skånes ortnamn - Östra Göinge härad

Uppdaterad 16 mars 2015