• Huvudmeny

Om oss

Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om
dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Vi arbetar också med
språkvård och språkpolitik. Vår uppgift är att levandegöra och sprida
vår kunskap samt att ge råd i språkfrågor.

Illustration Om oss.

Ämnesområden

I vår verksamhet ingår språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv. Vi forskar och deltar i internationellt samarbete inom våra områden.

Organisation

Institutet har närmare hundra anställda och finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Verksamheten hos Språkrådet, myndighetens språkvårdsenhet i Stockholm, är huvudsakligen inriktad på språkrådgivning, föreläsningar, utgivning av språkböcker och språkpolitik.

 

 

Kontakt

Telefon (växel):
0200-28 33 33

Telefontider: måndag–fredag,
9–16.30.

E-post: registrator@
sprakochfolkminnen.se

Fler kontaktuppgifter

Ändrade öppettider

Den 21–22 oktober har institutet stängt för besök och rådgivning.

Uppdaterad 21 oktober 2019