• Huvudmeny

Om oss

Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om
dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Vi arbetar också med
språkvård och språkpolitik. Vår uppgift är att levandegöra och sprida
vår kunskap samt att ge råd i språkfrågor.

Illustration Om oss.

Ämnesområden

I vår verksamhet ingår språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv. Vi forskar och deltar i internationellt samarbete inom våra områden.

Organisation

Institutet har närmare hundra anställda och finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Verksamheten hos Språkrådet, myndighetens språkvårdsenhet i Stockholm, är huvudsakligen inriktad på språkrådgivning, föreläsningar, utgivning av språkböcker och språkpolitik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Telefon (växel): 0200-28 33 33

Telefontider: måndag–fredag,
9–16.30.

E-post: registrator@
sprakochfolkminnen.se

Fler kontaktuppgifter

Öppettider i sommar

Vecka 29, 30 och 31 (17/7–7/8) har institutet stängt för besök och rådgivning. Växeln har öppet kl. 10–12.

Öppettider i Lund och Umeå

Umeå stadsarkivlänk till annan webbplats har stängt för besök vecka 29, 30 och 31.

Arkivcentrum Sydlänk till annan webbplats i Lund håller öppet hela sommaren.

Uppdaterad 19 juni 2017