• Huvudmeny

Finska och meänkieliska samlingar

Dokumentation av språk och folkkultur för finska och meänkieli.

I samlingarna i Umeå och med några exempel även i Uppsala finns olika typer av finskt och meänkieliskt (tidigare ofta benämnt tornedalsfinskt) material bevarat, mestadels i form av inspelningar, som ger en inblick i finsk och meänkielisk kultur i Sverige.

Finska eller meänkieli?

När inspelningarna gjordes hade meänkieli ännu inte fått status som minoritetsspråk, det skedde genom ett riksdagsbeslut år 2000 och i samlingarna kan de äldre meänkieliska accessionerna i något fall därför fortfarande stå registrerade som finska.

Några insamlare

Olavi Korhonen

Olavi Korhonen (f. 1938), professor emeritus i samiska språkstudier vid Umeå universitet. Anställdes 1969 som förste arkivarie för samiska vid Dialekt-, ortnamn-, och folkminnesarkivet i Umeå (Daum) där han kom att samla in både samiskt, finskt och meänkieliskt språkmaterial. Materialet han samlat in består av en stor mängd bandinspelningar, de flesta under åren 1980−1988.

Eivor Nylund Torstensson

Eivor Nylund Torstensson (f. 1940), ortnamnsforskare och filosofie doktor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet. Har varit anställd på Ortnamnsarkivet i Uppsala. 1973 skrev hon avhandlingen De finska sjönamnen i Korpilombolo socken vilken följts av en rad artiklar om ortnamn, däribland ”Ortnamnsutredningen och våra tornedalsfinska ortnamn” i Fenno-Ugrica Suecana 1984 (7). Hon har också anlitats som expert och skribent gällande ortnamnsetymologier (etymologi är läran om ordens ursprung och historia) i Nationalencyklopedin. I arkivet i Uppsala finns meänkieliska ortnamn hon samlat in i Korpilombolo socken i Norrbotten 1967.

Läs mer

Erling Wande

Erling Wande (f. 1940), professor emeritus i finska vid Stockholms universitet och ordförande i Meän akateemilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vars arbetsgrupp inkluderar Anders Alapää, Linnea Nylund, Märta Nylund och Birgitta Rantatalo. Tillsammans med Matti Kenttä gav han 1993 ut Meän kielen sanakirja, den första ordboken på meänkieli där både meänkielibetydelsen och de finska motsvarigheterna för de svenska orden uppgavs. Den nya ordboken han arbetar med sker i samråd med ISOF/Språkrådet och i samarbete med den språkteknologiska avdelningen vid Tromsø universitet. Det ska bli en tvåvägsordbok på meänkieli/svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och svenska/meänkieli. I arkivet i Umeå förvaras ett 70-tal bandinspelningar på meänkieli och svenska som han gjorde som student 1964 och sedan följde upp med nya inspelningar åren 1974-1975 samt 1985.

Walde Lorens Wanhainen

Walde Lorens Wanhainen (1877−1950), jordbrukskonsulent i Norrbotten och amatöretnolog som sammanställt och kompletterat William Snells anteckningar om livet i Tornedalen under första hälften av 1900-talet i publikationerna 'Liv och arbete i Norrbottens finnbygder' (Tornedalica nr. 10, Luleå 1970) och 'Kansanelämää Norrbottenin suomalaisseuduilla' (Tornedalica nr. 11, Luleå 1971). I arkivet i Umeå finns både några folklivsuppteckningar och språkligt material inklusive ordstäv och ordspråk som han samlat in.

Birger Winsa

Birger Winsa (f. 1955), f.d. lärare och forskare i meänkieli vid Stockholms universitet. Han fick sin docentur vid Uleåborgs universitet och blev därmed den förste docenten i meänkieli. I arkivet i Umeå förvaras en stor samling bandinspelningar som han gjorde under åren 1984−1987.

Lästips

Uppdaterad 25 januari 2018