• Huvudmeny

Finska och meänkieliska samlingar

Dokumentation av språk och folkkultur för finska och meänkieli.

I samlingarna i Umeå och med några exempel även i Uppsala finns olika typer av finskt och meänkieliskt (tidigare ofta benämnt tornedalsfinskt) material bevarat, mestadels i form av inspelningar, som ger en inblick i finsk och meänkielisk kultur i Sverige.

Finska eller meänkieli?

När inspelningarna gjordes hade meänkieli ännu inte fått status som minoritetsspråk, det skedde genom ett riksdagsbeslut år 2000 och i samlingarna kan de äldre meänkieliska accessionerna i något fall därför fortfarande stå registrerade som finska.

Några insamlare

Olavi Korhonen

Olavi Korhonen (f. 1938) är professor emeritus i samiska språkstudier vid Umeå universitet. Han anställdes 1969 som förste arkivarie för samiska vid Dialekt-, ortnamn-, och folkminnesarkivet i Umeå (Daum) där han kom att samla in både samiskt, finskt och meänkieliskt språkmaterial. Materialet består av en stor mängd bandinspelningar, de flesta från åren 1980−1988.

Till hans 80-årsdag 2018 publicerade Västerbotten-Kuriren en artikel om hans liv och arbete: ”80 år: Olavi Korhonenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”.

Eivor Nylund Torstensson

Eivor Nylund Torstensson (f. 1940), ortnamnsforskare och filosofie doktor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet. Har varit anställd på Ortnamnsarkivet i Uppsala. 1973 skrev hon avhandlingen De finska sjönamnen i Korpilombolo socken vilken följts av en rad artiklar om ortnamn, däribland ”Ortnamnsutredningen och våra tornedalsfinska ortnamn” i Fenno-Ugrica Suecana 1984 (7). Hon har också anlitats som expert och skribent gällande ortnamnsetymologier (etymologi är läran om ordens ursprung och historia) i Nationalencyklopedin. I arkivet i Uppsala finns meänkieliska ortnamn hon samlat in i Korpilombolo socken i Norrbotten 1967.

Läs mer

Gunnar Pellijeff

Ortnamnsforskaren och docenten Gunnar Pellijeff (1908−1999) arbetade som arkivarie vid Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala och blev sedan chef för Folkmåls- och folkminnesundersökningen i Övre Norrland (FFÖN) som ombildades till Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (Daum) 1971. Han forskade om norrländska ortnamn av svenskt, samiskt och finskt ursprung och skrev ett flertal artiklar om bebyggelsenamn i serien Ortnamnen i Norrbottens län. Bland titlarna finns också ”Tornedalska ortnamn” (artikel i Namn och bygd, 1964). I arkiven i Uppsala och Umeå finns inspelningar, ortnamnssamlingar, excerpter ur jordeböcker och pergamentbrev från andra institutioner samt kartor och primäranteckningar.

Erling Wande

Erling Wande (f. 1940), professor emeritus i finska vid Stockholms universitet och ordförande i Meän akateemilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vars arbetsgrupp inkluderar Anders Alapää, Linnea Nylund, Märta Nylund och Birgitta Rantatalo. Tillsammans med Matti Kenttä gav han 1993 ut Meän kielen sanakirjalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, den första ordboken på meänkieli där både meänkielibetydelsen och de finska motsvarigheterna för de svenska orden uppgavs. Den nya ordboken han arbetar med sker i samråd med ISOF/Språkrådet och i samarbete med den språkteknologiska avdelningen vid Tromsø universitet. Det ska bli en tvåvägsordbok på meänkieli/svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och svenska/meänkieli. I arkivet i Umeå förvaras ett 70-tal bandinspelningar på meänkieli och svenska som han gjorde som student 1964 och sedan följde upp med nya inspelningar åren 1974-1975 samt 1985.

Walde Lorens Wanhainen

Walde Lorens Wanhainen (1877−1950), jordbrukskonsulent i Norrbotten och amatöretnolog som sammanställt och kompletterat William Snells anteckningar om livet i Tornedalen under första hälften av 1900-talet i publikationerna 'Liv och arbete i Norrbottens finnbygder' (Tornedalica nr. 10, Luleå 1970) och 'Kansanelämää Norrbottenin suomalaisseuduilla' (Tornedalica nr. 11, Luleå 1971). I arkivet i Umeå finns både några folklivsuppteckningar och språkligt material inklusive ordstäv och ordspråk som han samlat in.

Birger Winsa

Birger Winsa (f. 1955), f.d. lärare och forskare i meänkieli vid Stockholms universitet. Han fick sin docentur vid Uleåborgs universitet och blev därmed den förste docenten i meänkieli. I arkivet i Umeå förvaras en stor samling bandinspelningar som han gjorde under åren 1984−1987.

Lästips

Uppdaterad 05 juli 2018