• Huvudmeny

Fotografier

Bilderna i våra arkiv dokumenterar både vardag och fest i dåtid och nutid.

I våra samlingar finns en mängd fotografier som visar bland annat människor, föremål, byggnader, djur och olika typer av aktiviteter. Bilderna dokumenterar i första hand den förindustriella kulturen, men senare bilder visar också modern tid fram till nutid.

I Uppsalas samlingar finns även fotografier av samisk, estlandssvensk och svenskamerikansk kultur.

Förvaring av våra fotografier

Merparten av fotografierna i våra samlingar förvaras i klimatarkiv och måste acklimatiseras tre dagar innan de tas ut för påseende av besökare. Det är därför bra om du kontaktar oss i förväg om det är en särskild bild du söker.

Uppdaterad 11 september 2018
Miljöbild från en skomakarverkstad.

Interiör från en skomakarverkstad. Foto: Arkivuppteckning ULMA 35755-15, neg 13424.