• Huvudmeny

​Samlingarna i Lund

Huvuddelen av de skriftliga samlingarna samt biblioteket som tillhörde institutets före detta avdelning Dialekt- och ortnamsarkivet i Lund (DAL) är tillgängliga vid Arkivcentrum Syd i Lund.

I januari 2015 stängde avdelningen Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). Institutet för språk och folkminnen har tecknat regionala samarbetsavtal med två institutioner. Huvuddelen av DALs skriftliga samlingar och delar av biblioteket från DAL har placerats vid Landsarkivet i Lund. Ett särskilt avtal om uppdrag som rör utlämnande av allmänna handlingar har också tecknats mellan institutet och Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Båda dessa institutioner finns i Arkivcentrum Syd.

Parallellt med detta arbetar vi med att utveckla vårt e-arkiv och att digitalisera DALs samlingar.

Samverkansmodellen ger också möjlighet att samarbeta kring olika insamlings- och forskningsprojekt samt att utveckla former för ömsesidigt utnyttjande av varandras kunskaper och erfarenheter inom respektive verksamhetsområden. 

Öppettider

Arkivcentrum Syd har öppet för besökare till läsesalen: mån–fre kl. 9–16. Framtagning av arkivhandlingar och böcker mellan kl. 9–12 samt kl. 13–15. Länkar:

Ansvar för samlingarna

Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) har ansvar för samlingarma i Lund.

Biblioteket och inspelat material

Biblioteket från DAL har flyttats till Landsarkivet i Lund.

Delar av det inspelade materialet är flyttat från Lund till Uppsala för digitalisering. Du kan göra beställningar av inspelningar ur våra samlingar, kontakta oss gärna för mer information.

Uppdaterad 07 augusti 2019

Kontakt

Kontakta oss gärna för frågor om samlingarna i Lund.

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)

E-post
registrator@sprakochfolkminnen.se

Frågor om dialekter, och namn


Telefontid
: måndag–fredag,
10–12, 13–15

Dialekter: 0200-24 33 00

Namn: 0200-38 44 44

Läs mer

Läs mer om institutets rådgivning inom olika ämnen på sidan Rådgivning.