• Huvudmeny

Svenska från olika håll

Läromedel i svenska som andraspråk


Varför låter en person från Göteborg annorlunda än en person från Luleå? Får man heta vad man vill? Varför är information från en myndighet ofta krångligare att förstå än ett blogginlägg? Vilka är Sveriges officiella minoritetsspråk?

Detta är exempel på frågor som besvaras i läromedlet Svenska från olika håll. Här finns avsnitt om dialekter, ortnamn och personnamn, Sveriges minoritetsspråk och stil och stilnivåer på olika texter. Till läromedlet finns också diskussionsfrågor.

Målgruppen är i första hand elever som studerar svenska som andraspråk, men materialet kan användas inom hela svenskämnet.

Uppdaterad 03 maj 2017