• Huvudmeny

Personnamn

Alla i Sverige ska ha minst ett förnamn och ett efternamn. Vanliga svenska namn är till exempel Erik Lindberg eller Anna Andersson.

Personnamn

Man kan ha flera förnamn, som Anna Christina Marie. Det eller de förnamn som man presenterar sig med och som man tilltalas med kallas för tilltalsnamn. Förnamn får man av sina föräldrar när man är liten. Efternamnet hos ett barn är det samma som någon av föräldrarna har, och det kan ha funnits i släkten i många generationer. Man kan enligt svensk lag i dag inte ha två efternamn, vilket är vanligt i många andra länder.

Mellannamn

Mellan förnamn och efternamn kan man bära ett mellannamn. Det ser ut som ett efternamn, men det kan inte föras vidare till barn eller till den som man gifter sig med. Om ens föräldrar har olika efternamn kan man ha en förälders namn som efternamn och den andras som mellannamn.

Exempel: Erik Lindberg och Anna Andersson får en son som de kallar för Johan Axel med Johan som tilltalsnamn. Han får sin pappas efternamn Lindberg som mellannamn och sin mammas efternamn Andersson som efternamn. Hela hans namn blir Johan Axel Lindberg Andersson. Johan är det förnamn som han använder i dagligt tal och som han presenterar sig med.

När man gifter sig kan makarna välja mellan flera alternativ:

  • en av makarna kan ta den andras efternamn som sitt och antingen behålla sitt efternamn som mellannamn eller avstå från det namnet
  • båda kan behålla sina efternamn
  • en av makarna kan ta den andra makens efternamn som mellannamn (om Jan Lind gifter sig med Eva Persson kan han ta namnet Jan Persson Lind)
  • makarna kan också bilda och ta ett nytt gemensamt efternamn

Hur namn registreras

När ett barn föds anmäler man till Skatteverket inom tre månader vad barnet ska heta i förnamn, vilket efternamn barnet ska ha och om det ska få något mellannamn. Skatteverket registrerar alla människor som bor i Sverige med födelsenummer och namn.

När man gifter sig anmäler man också till Skatteverket vilket efternamn man vill ha efter vigseln och om man vill ha ett mellannamn.

Vad får man heta i förnamn?

I förnamn får man heta nästan vad som helst. Man får inte ha ett förnamn som låter otrevligt (till exempel svordomar eller könsord) eller som kan leda till obehag för bäraren. Inte heller får man ta förnamn som är lika med typiska efternamn (Andersson, Bergkvist). Sedan några år kan både män och kvinnor heta samma förnamn. De flesta förnamn i Sverige hör ändå ihop med ett kön. Några namn som ofta används till båda könen är Alex, Kim, Lo och Mika.

Att byta efternamn

Det är ganska vanligt i Sverige att man byter till ett nytt efternamn. Man har rätt att ta ett nytt efternamn som ingen annan bär i Sverige, men inte om namnet av olika anledningar inte är lämpligt. Namnet får inte innehålla svordomar eller sexuella ord, inte leda till obehag för bäraren, och inte heller vara lika med ett företagsnamn. Man har rätt att ta ett efternamn som någon av ens föräldrar, far- eller morföräldrar har burit, även om någon annan redan har detta efternamn. För att byta efternamn i Sverige ansöker man hos myndigheten Patent- och registreringsverket som kontrollerar att namnet är ledigt och lämpligt. Man får betala en avgift för namnbytet. Om man byter till sin makes eller makas efternamn vid giftermål anmäler man bara det nya efternamnet till Skatteverket.

Personnamnsbruket i Sverige regleras i en lag (Namnlagen) från 1982. Den kommer troligen att ändras 2017 eller 2018 så att man bland annat får rätt att bära två efternamn och att byta till något av de vanligaste efternamnen.

Hur personnamn används i Sverige

När man presenterar sig är det artigt att säga både sitt tilltalsnamn och sitt efternamn, men många yngre personer säger ofta bara sitt tilltalsnamn. Nästan alltid använder man bara tilltalsnamnet när man pratar med en person. Också barn säger så till vuxna. Titlar (herr, fru, professor, doktor och så vidare) används sällan vid tilltal. Elever i skolan använder också oftast lärarens förnamn. De kan också säga Fröken till en kvinnlig lärare eller Magistern till en manlig.

Inom familjen säger barn oftast Mamma och Pappa till sina föräldrar. Till mammas föräldrar säger man Mormor och Morfar, till pappas Farmor och Farfar. Mammas systrar kan kallas för Moster + tilltalsnamn, men oftast används bara tilltalsnamnet. Motsvarande ord för pappas systrar är Faster, mammas bror kan kallas för Morbror och pappas bror för Farbror.

Läs mer

Här kan du läsa om personnamnens historia i Sverige

Uppdaterad 15 september 2016