• Huvudmeny

Svenska 1

Här finns uppgifter som passar elever som läser Svenska 1. Klicka på uppgiftsrubrikerna på denna sida eller navigera mellan uppgifterna i menyn.

Uppdaterad 27 december 2018

Till läraren

Uppgifterna är tänkta att användas i någon av kurserna Svenska 1, 2 eller 3, men man kan välja fritt vilka uppgifter man arbetar med och i vilken ordning.

Ur kursplanen

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

”Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.”