• Huvudmeny

Nyord som väckt debatt

Uppgift 1

En del ord väcker starka känslor. Läs tidningsartikeln om hur Google reagerade när ordet ogooglebar var med på nyordslistan: Språkrådet stoppar "ogooglebarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" (Svenska Dagbladet, 26 mars 2013)

Diskutera:

  • Vad tycker ni om det Google gjorde?
  • Vad tycker ni om att Språkrådet tog bort ordet från listan?

Uppgift 2

Vilka ord kan vara känsliga att använda? Läs artikeln om ord som har försetts med varningstext i Svenska Akademiens ordlista: Här är orden som får varningstexter eller försvinner i nya SAOLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Sveriges Radio P3 Nyheter, 23 mars 2015)

Diskutera:

  • Kan ni komma på fler ord som borde tas bort eller ha varningstext i SAOL? Ta SAOLlänk till annan webbplats till hjälp för att besvara frågan.
  • Tycker ni att något ord på årets lista är olämpligt på något sätt? Varför?

Redovisning

Anordna en debatt eller skriv en debattartikel utifrån något av exemplen ovan.

Uppdaterad 03 januari 2018