• Huvudmeny

Vad säger ditt språk om vem du är?

Uppgift

Vilket språk vi använder säger något om vilka vi är. En del ord används till exempel mer av ungdomar än av vuxna. Läs artikeln Gusslänk till annan webbplats (Språktidningen, september 2007) om hur ordval kan spegla ens ålder.

Diskutera:

  • Vad kan ni lära dig om en annan människa utifrån hur hen talar? (Till exempel ålder, kön, utbildningsnivå, yrke, ursprung etc.)
  • Språket vi använder har olika status beroende på vem vi talar med. I vilka situationer känner ni att ert språk har hög respektive låg status?
  • Vad finns det för attityder till ungdomsspråk i olika delar av samhället?
  • Det sägs att språk är makt – på vilket sätt och i vilka sammanhang har ungdomsspråk makt?
  • Vilket eller vilka ord på nyordslistan tycker ni kan räknas som ungdomsspråk?

Redovisning

Skriv en krönika om ungdomsspråkets status i samhället. Använd ord från nyordslistan som exempel.

Uppdaterad 03 januari 2018