• Huvudmeny

Vem bestämmer över språket?

Uppgift

Det sägs att alla vi som använder ett språk också bestämmer över det, men stämmer det verkligen? Läs vår text Du bestämmer över orden.

Diskutera:

  • Håller du med om det som står i texten? På vilket sätt upplever du att du har möjlighet att påverka det svenska språket?
  • Har alla som talar svenska lika stor makt över språket?
    • Vilka har mest makt? Vems språk syns och hörs till exempel i tidningar och på tv?
    • Vilka har minst makt?
  • Om ni väljer att inte använda ett visst ord eller ett visst uttryck, hur påverkar ni språket då? Ge exempel på ord ni aktivt väljer att inte använda.

Redovisning

Utgå från en eller ett par av diskussionsfrågorna ovan och skriv en artikel där du ger din syn på språk och makt.

Uppdaterad 26 november 2018