• Huvudmeny

Svenska 2

Här finns uppgifter som passar elever som läser Svenska 2. Klicka på uppgiftsrubrikerna på denna sida eller navigera mellan uppgifterna i menyn.

Uppdaterad 27 december 2018

Till läraren

Uppgifterna är tänkta att användas i någon av kurserna Svenska 1, 2 eller 3, men man kan välja fritt vilka uppgifter man arbetar med och i vilken ordning.

Ur kursplanen

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.