• Huvudmeny

Hur bildar vi nyord?

Språket utvecklas när vi hittar på nya ord, men hur går det egentligen till – hur bildas nya ord?

Uppgift

Läs artikeln om hur nya ord bildas: Vad är ett nyord?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Språktidningen, december 2010)

Studera översikten över årets nyordPDF (pdf, 80.7 kB) och gör följande uppgifter:

  • Hur är nyorden bildade? Analysera orden och placera in dem i en eller flera av följande ordbildningskategorier: sammansättning, avledning, inlån från andra språk, förkortning eller övrigt. Använd mallen med exempel på olika typer av ordbildningPDF (pdf, 39.6 kB).
  • Sammanställ och diskutera dina resultat:
    • Placerade du något ord i flera kategorier? I så fall: Varför?
    • Vilket ordbildningssätt verkar vara vanligast? Varför tror du att det är så?
    • Placerade du några ord i kategorin övrigt? Hur skulle du säga att de orden är bildade? Finns det andra ord som är bildade på samma sätt?
  • Bilda egna nyord inom respektive kategori och förklara vad dina nyord betyder.

Redovisning

Välj ut ett par ord från nyordslistan och gör en plansch, tabell eller annan schematisk uppställning där du redovisar ordens betydelse med dina ordbildningsanalyser och slutsatser.

Uppdaterad 27 december 2018