• Huvudmeny

Till vilka ordklasser hör nyorden?

När nya ord kommer in i ordböcker beskrivs de med ordklasstillhörighet. Vilka ordklasser tillhör årets nyord? Och till vilken ordklass hör flest nyord?

Uppgift

Studera översikten över årets nyordPDF (pdf, 80.7 kB).

 • Vilka ord tillhör vilken ordklass? Kategorisera årets nyord.
 • Vilka ord kan du omvandla till en annan ordklass?

Försök hitta minst ett

 • substantiv som går att göra om till ett verb
 • verb som går att göra om till ett substantiv
 • ord som går att göra om till ett adjektiv.

Går det att göra verb, substantiv och adjektiv av alla nyord på listan?

Diskutera:

 • Till vilka ordklasser hör flest ord?
 • Vilka ordklasser finns inte representerade bland årets nyord?
 • Vilka ordklasser verkar vara mest respektive minst öppna för att ta emot nya ord? Varför tror ni att det är så?
 • Det är ovanligt att det bildas nya pronomen i svenskan, men under de senaste åren har pronomenet hen kommit att användas av allt fler. Varför tror ni att det är så ovanligt med nya pronomen? Varför har svenskan trots det fått detta nya pronomen?

Redovisning

Välj ett nyord och beskriv det som i en ordbok, det vill säga gör en ordboksartikel. Ange ordklass, böjning, betydelse etc. som i följande exempel från Svenska Akademiens ordlista:

 • zombie [såm’bi] s. ~n; pl. ~r (-er) hellre än ~s
  - levande kropp som förlorat sin själ och styrs av magi; slö och apatisk person

Titta i Svenska Akademiens ordlistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SAOL) och Svensk ordboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SO) för att se fler exempel på hur det brukar se ut.

Uppdaterad 27 december 2018