• Huvudmeny

Svenska 3

Här finns uppgifter som passar elever som läser Svenska 3. Klicka på uppgiftsrubrikerna på denna sida eller navigera mellan uppgifterna i menyn.

Uppdaterad 27 december 2018

Till läraren

Uppgifterna är tänkta att användas i någon av kurserna Svenska 1, 2 eller 3, men man kan välja fritt vilka uppgifter man arbetar med och i vilken ordning.

Ur kursplanen

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.