• Huvudmeny

Den senaste nyordslistan

I slutet av varje år publiceras en nyordslista. Vilka ord kom med på nyordslistan och varför har de kvalificerat sig?

Uppgift

Titta på nyordslistan.

 • Fundera på varför orden kommit med på nyordslistan.
  • Är de aktuella av någon särskild anledning?
  • Har något ord på årets lista ”lanserats” av någon organisation eller liknande? Läs vår text om ordet funkis som var med på nyordslistan 2015: Funkis, funktionsvariation och funkofobi
  • Nyorden kan kategoriseras inom olika ämnesområden, till exempel teknik, miljö, kultur etc. Vilka ämnesområden tillhör årets ord? Använd mallen med förslag på områdenPDF (pdf, 64 kB).
  • Tror du att det bildas fler nya ord inom vissa ämnesområden än inom andra? Varför/varför inte?
 • Undersök ordens ursprung, det vill säga deras etymologi – varifrån kommer orden? Vilka ord är inlånade från andra språk? Från vilka språk?

Diskutera:

 • Är årets nyord verkligen nya? Varför/varför inte?
 • Vilka nyord saknas på listan? Varför kom de inte med?
 • Vilka nyord tror ni kommer att användas även i framtiden?
 • Vad innebär det för språket att det bildas nya ord?
Uppdaterad 30 november 2018