• Huvudmeny

Inaktuella nyord

Många av de ord som väljs ut till nyordslistan speglar händelser och företeelser under året som gått, och kanske inte fortsätter att vara aktuella. Vilka ord överlever och vilka dör ut – och varför?

Uppgift

Titta på några av de gamla nyordslistorna.

 • Studera listorna och markera ord du inte känner igen.
 • Ta reda på om dessa ord fortfarande kan anses vara aktuella. Använd till exempel följande metoder:
  • Sök i Svenska Akademiens ordlistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SAOL). Finns orden med i ordlistan?  
  • Googla. Tänk på följande:
   • Får du många träffar?
   • Från vilket år är texterna?
   • Var är texterna publicerade?
   • Vem har skrivit texterna?
   • Används orden på det sätt som nyordslistan anger? Om inte, hur används de istället?

Sammanställ dina resultat med hjälp av följande frågor:

 • Vilka nyord används inte alls i dag?
 • Vilka nyord används i liten utsträckning i dag?
 • Vilka nyord används frekvent i dag?
 • Hur stor andel av nyorden
  • används inte alls
  • används i liten utsträckning
  • används frekvent?

Diskutera:

 • Varför tror ni att vissa nyord dör ut?
 • Vilka nyord har störst chans att överleva?

Redovisning

Välj ut ett eller ett par ord från tidigare års nyordslistor och skriv en språkspalt eller språkkrönika där du redogör för hur ordet används och resonerar om varför det överlevt eller inte.

Uppdaterad 03 januari 2018