• Huvudmeny

(Ny)ord som har förändrats

Uppgift 1

 

Förändrad betydelse

Ett nyord är inte alltid ett helt nytt ord. Det kan också vara ett ord som funnits i svenskan en längre tid men som med tiden har fått en delvis ny betydelse eller användning.

Ett exempel är ordet haffa, som fanns med på nyordslistan 2015. Enligt Svensk ordboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SO) betyder ordet ’ta fast någon’, speciellt när en polis eller liknade gör det. I den historiska ordboken Svenska Akademiens ordboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SAOB) kan man utläsa att ordet har funnits i svenskan i betydelsen 'ta fast' ända sedan fornsvensk tid. Vilken är den nya/utvidgade betydelsen som varken SO eller SAOB tar upp?

 • Läs om ordet haffanyordslistan för 2015PDF (pdf, 67.7 kB)
 • Studera följande ord och ta reda på både deras ursprungliga och deras nya, utvidgade betydelse. Försök även att ta reda på ordens ursprung. Hur länge har orden funnits i svenskan och varifrån kom de från början? (Använd dig av ordböcker för att ta reda på ordens betydelse, till exempel SO och SAOBlänk till annan webbplats, och sök på nätet.)
  • groupie
  • suga
  • äga
  • gilla

 Diskutera:

 • Varför genomgår ord förändringar i betydelse?

Uppgift 2

 

Förändrad stavning

Förutom att ett ord kan få förändrad betydelse kan även stavning förändras över tid. Vad beror detta på?

Ett exempel är det engelska ordet e-mail, som förekommer i olika former i svenskan: e-mail, e-mejl, e-post, e-brev, mejl.

 • Känner du igen samtliga former av ordet?
 • Vilken variant föredrar du?
 • Varför tror du att det finns många olika stavningar av ordet?
 • Vilken eller vilka former rekommenderar SAOLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Språkrådets frågelåda?

Det finns ord som har lånats in och används i svenskan men som ännu inte har fått någon etablerad svensk form. Exempel på sådana ord är empowerment, powerbars och powerbank.

 • Hur ska man hantera ord som ännu inte har fått någon etablerad svensk form? Bör orden översättas? Hur? Bör orden få försvenskad stavning? Vad tror du att en språkvårdare skulle rekommendera? Varför?
 • Vad skulle du rekommendera? Varför?
 • Kan du komma på några nya fenomen i samhället som det helt saknas ord för i svenskan? Vilka? Hur skulle du rekommendera att de bildades eller översattes och stavades?

År 1906 genomfördes en stavningsreform i svenskan. Vad innebar reformen? Läs artikeln om hur den svenska stavningen moderniserades: Det stavas revolutionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Språktidningen, augusti 2016).

Diskutera:

 • Är det dags för en ny stavningsreform? Ett exempel på stavning som har diskuterats är stavningen av sje-ljudet. Vad skulle en reform av sje-ljudet innebära? Det går i dag att stava på många olika sätt, till exempel: lunchdisco, entourage, ljudaffisch, fashionista, vilopension, sjuknärvaro, skämmig, skjutjärnsjournalist, stjärnfamilj.

Redovisning

Skriv en kort artikel för Språktidningen eller Språkrådet om ett ord som förändrats i stavning eller betydelse. Sök efter artiklar att inspireras av på Språktidningens webbplatslänk till annan webbplats eller bland våra aktuella språkråd.

Uppdaterad 03 januari 2018