• Huvudmeny

Stora språkförändringar under de senaste 100 åren

Att svenskan är i ständig förändring är ett faktum. Men vilka stora förändringar har påverkat språket mest?

Uppgift

Läs texterna om språkförändring:

Välj en förändring som skett under de senaste drygt 100 åren och utred den. Förslag på ämnen:

  • verbböjning (från pluralform till singularform)
  • du-tilltal
  • könsneutrala ord
  • informellt skriftspråk
  • engelskans påverkan.

Läs in dig på ämnet. Formulera en frågeställning och välj ut ett antal artiklar att läsa och referera till för att besvara den. Tänk på att jämföra dåtid med nutid, det vill säga hur det såg ut före respektive efter förändringen.

Redovisning

Skriv ett pm där du redogör för språkförändringen.

Uppdaterad 26 november 2018