• Huvudmeny

Vad säger nyorden om ungdomstrender?

Ord som beskriver hur ungdomar klär sig, vilken musik de lyssnar på och hur de beter sig följer tidens trender. Vilka sådana ord har kommit in i svenskan från 1940 och fram till i dag? Vad säger de om ungdomar?

Uppgift

Studera listan med ungdomsordPDF (pdf, 95.4 kB), det vill säga nyord kopplade till ungdomskultur från olika tider.

När kom orden in i svenskan? Försök att ta reda på när ordet etablerade sig i språket genom att söka i tidigare upplagor av Svenska Akademiens ordlista. Finns ordet med i SAOL? Använd databasen SAOLhistlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, skriv in ordet du söker i sökrutan, se resultatet i listan och klicka på länken för att läsa ordlistebeskrivningen.

Diskutera:

  • Hur skulle man vara under de olika årtiondena? Vad var "inne”?
  • Vilka av orden och företeelserna uppfattar ni som fortfarande aktuella?
  • Vilka ord används i dag för att beskriva olika företeelser inom ungdomskultur? Vilka ord saknar ni på listan?

Redovisning

Gör en tidslinje med ord, bilder och korta texter som illustrerar när orden kom in i svenskan, vad de betyder och varför de etablerade sig när de gjorde det.

Uppdaterad 03 januari 2018