• Huvudmeny

Vem har möjlighet att påverka språket?

Genom att använda ett språk är vi med och påverkar det, men vem har störst möjlighet att påverka? Och hur gör man?

Uppgift

Läs följande artiklar om språk och makt.

Google äger inte språket (Språkrådet, 26 mars 2013)

Språket som ett verktyg mot förtrycklänk till annan webbplats (Språktidningen, utan datum)

När folket tog makten över svenskanlänk till annan webbplats (Svenska institutet, 24 oktober 2011)

Diskutera:

  • Vad handlar artiklarna om?
  • Vilka har störst makt över svenska språket? Politiker? Företag? Privatpersoner? Andra?
  • Vad är språkaktivism och hur påverkar det språket? Behövs språkaktivism?

Redovisning

Anordna ett panelsamtal, ett seminarium eller en diskussion: Varför förändras språket, vilka har störst makt över språkliga förändringar och hur påverkar det ditt språkbruk?

Uppdaterad 03 januari 2018