• Huvudmeny

Clarin kunskapscentrum

På institutet finns ett kunskapscentrum för det europeiska forskningsnätverket Clarin. Vi arbetar för att med språkteknologiska verktyg göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Uppdaterad 12 maj 2017