• Huvudmeny

Clarin kunskapscentrum

Kunskapscentrumet på institutet verkar för att göra det inspelade materialet i våra samlingar tillgängligt för forskning.

Tanken med EU-projektet Clarin syftar är att med hjälp av språkteknologiska verktyg göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Institutet för språk och folkminnen ingår i Swe-Clarin som är den svenska delen av projektet. I institutets kunskapscentrum (CLARIN Knowledge Centre for Languages of Sweden) utgår vi från det stora inspelade materialet i våra samlingar.

Våra samlingar

Institutet har stora samlingar inom dialekter, folkminnen och namn. I dessa samlingar finns tiotusentals timmar inspelat tal, till exempel ord-, namn- och termsamlingar, dialektinspelningar och folkminnesbeskrivningar. 

Mr Alex Carlson, känd poet och författare bland de utvandrade svenskarna, blir intervjuad av Folke Hedblom på ett hotellrum i Chicago, Illinois, 1962. Foto: Torsten Ordéus (arkivuppteckning ULMA Sv-Am 1962:1:77).

Projektet Tilltal

”TillTal - Tillgängligt kulturarv för forskning i tal” är ett samarbetsprojekt mellan Institutet för språk och folkminnen, Kungliga Tekniska högskolan och Digisam. Projektet finansieras med anslag från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond och pågår 2017–2020. Syftet med projektet är att hitta metoder och verktyg för att kunna hantera och bearbeta stora mängder historiska talinspelningar och grunden är det stora talmaterial som finns i institutets arkiv. Läs mer om projektet TillTal här.

Uppdaterad 21 september 2017

Kunskapscentrum

Sverige: Kungliga Tekniska Högskolan (CLARIN Knowledge Centre for Speech Analysislänk till annan webbplats)

Sverige: Institutet för språk och folkminnen (CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden)

Danmark: Dansk Sprognævn och Københavns Universitet (CLARIN K-Centre DANSK - DANish helpdeSKlänk till annan webbplats)

Norge: Universitetet i Bergen (CLARIN Knowledge Centre for Treebankinglänk till annan webbplats)

Spanien: Universitat Pompeu Fabra, Universidad Nacional de Educación a Distancia, University of the Basque Country (Spanish CLARIN K-Centrelänk till annan webbplats)

USA: Mellon University (The CLARIN Knowledge Centre for Language Learning Analysis länk till annan webbplats)

Österrike: Österreichische Akademie der Wissenschaften (Phonogrammarchiv CLARIN K-Centrelänk till annan webbplats)