• Huvudmeny

Swe-Clarin och samlingarnas tillgänglighet

Ett utvecklingsseminarium om digitaliseringens möjligheter och arkivmaterialens tillgänglighet.

Var: Institutet för språk och folkminnen/DFU, von Kraemers allé 19 i Uppsala (lokal Kyrkan)

När: Onsdagen den 7 december 2016 klockan 9-16

Programmet hittar du härPDF (pdf, 13.3 kB)

Om seminariet

Bredare publik tillgänglighet är en central fråga för arkiv och andra kulturinstitutioner i både Sverige och övriga världen. Digitaliseringens möjligheter har drivit på utvecklingen och ökat efterfrågan på institutionernas resurser bland både forskare och allmänhet. Ibland kan det verka som om valet nu står mellan Totalt öppenhet och Total slutenhet, men som tur är finns det många möjligheter däremellan. För nog är tillgång för bara viss tid, vissa användare eller viss användning ändå bättre än ingen tillgång alls?

Syftet med seminariet i Uppsala är att fördjupa diskussionen om arkivmaterialens tillgänglighet och tillsammans söka balanserade förhållningssätt i viktiga frågor om bl a sekretess, forskningsetik, upphovsrätt och PUL. Dagen består i huvudsak av erfarenhetsutbyte mellan de olika folkminnesarkiven i landet och det kommer att finnas generöst med utrymme för frågor och reflektion. Vi har även bjudit in ett par talare med expertis inom juridik respektive dataarkiv, och hoppas att de kommer att kunna bidra ytterligare i diskussionen med sina perspektiv.

Seminariet är ett samarrangemang av Institutet för språk och folkminnen, Digisamlänk till annan webbplats och Swe-Clarinlänk till annan webbplats som bjuder på lunch och kaffe under dagen. Det vänder sig i första hand till personer på Institutet för språk och folkminnen men också till personer på andra kulturminnesinstitutioner som är berörda och intresserade av tillgängliggörande av forskningsmaterial för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till infrastrukturprojektet Swe-Clarin.

Uppdaterad 10 februari 2017

Presentationer

Caspar Jordan: Tillgänglighet och språkdatalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Catharina Ekdahl: Vad får man göra? Hur ser det rättsliga regelverket ut?PDF (pdf, 1.1 MB)

Fredrik Skott: Nätpublicering som kulturarvsproduktionPDF (pdf, 31.8 kB)

Lena Wenner: Nätpublicering av syd- och västsvenska inspelningarPDF (pdf, 5 MB)

Susanne Nylund Skog: Frågelistor – samla, sprida och forskaPDF (pdf, 5 MB)