• Huvudmeny

Om projektet

Projektet Sägenkartan startades 2016 med syfte att dels skapa en digital plattform för att tillgängliggöra en del av Institutet för språk och folkminnens omfattande arkivsamlingar, dels utveckla nya verktyg för att söka i materialet. Sägenkartan riktar sig först och främst till en intresserad allmänhet och ingår i institutets särskilda satsning Digitala kulturarv.

Projektdeltagare

Trausti Dagsson, ITD (systemutvecklare)
Bengt Edqvist, DAG
Tommy Kuusela, DFU
Josefin Pettersson, DAG
Fredrik Skott, DAG (projektledare)

Tekniska specifikationer

Sägenkartan är uppbyggd kring en relationsdatabas (MySQL). Användargränssnittet är utvecklat med hjälp av JavaScript och React.js samt Leaflet.js för den interaktiva kartan. Vi använder oss av Lantmäteriets topografiska webbkarta samt kartor från OpenStreetMap och ESRI.

Uppdaterad 31 augusti 2017