• Huvudmeny

Historik DFU

Från landsmålsarkiv till Dialekt- och folkminnesarkivet.

man blir intervjuad

På 1960-talet gjorde Dialekt- och folkminnesarkivet flera inspelningsresor till Nordamerika för att dokumentera svenskamerikaners språk och kultur. Här blir Alex Carlson, känd poet och författare bland de utvandrade svenskarna, intervjuad av Folke Hedblom på ett hotellrum i Chicago, Illinois, 1962. Foto: Torsten Ordéus (arkivuppteckning ULMA Sv-Am 1962:1:77).


1870-talet

Grunden till arkiven läggs på 1870-talet med de olika landsmålsföreningarna vid Uppsalas studentnationer, vilka på 1890-talet efterträds av de så kallade dialektgeografiska landskapsundersökningarna.

1914

En institution kallad Undersökningen av svenska folkmål inrättas vid universitetet. Institutionens arkiv hette Landsmålsarkivet och det kom sedan att användas om hela verksamheten (ULMA).

1928

En särskild folkminnesavdelning knyts till verksamheten som i samma veva byter namn till Landsmålsarkivet - Institutet för undersökning av svenska dialekter och folkminnen.

1948

Arkivtjänsten förenas med en nyinrättad professur i nordisk och jämförande folklivsforskning.

1952

Fonogramavdelningen knyts till verksamheten.

1967

Professuren lösgörs från ULMA som får en egen chefstjänst.

1970

Arkivet knyts till den nybildade myndigheten DOVA (Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv) och byter samtidigt namn till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

1990-tal

Uppsala landsmålsarkiv, ULMA, delas upp i flera enheter.

1993

Myndigheten byter namn till Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI).

2006

Institutet för språk och folkminnen bildas den 1 juli.

Uppdaterad 03 september 2014