• Huvudmeny

Personal

Personalen vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.


Lovisa Alvtörn

Lovisa Alvtörn,
dialektpedagog

Katarina Ek-Nilsson
Kristina Hagren

Kristina Hagren,
forskningsarkivarie

Bild saknas.

Jan Hellström,
assistent

Bild saknas.

Åsa Holmgren,
forskningsarkivarie

Marlene Hugoson

Marlene Hugoson,
forskningsarkivarie

Charlotte Hyltén-Cavallius,
forskningsarkivarie

Bild saknas

Annika Karlholm,
forskningsarkivarie

Bild saknas.

Anna Westerberg,
förste forskningsarkivarie

Susanne Nylund Skog

Tommy Kuusela, forskningsarkivarie

bild saknas

Zingoalla Rosenqvist,
arkivassistent

Eva Thelin

Eva Thelin,
forskningsarkivarie

Jenny Öqvist

Jenny Öqvist,
forskare

Uppdaterad 26 mars 2018