• Huvudmeny

Personal

Personalen vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.


Katarina Ek-Nilsson

Anna Renholm,
assistent

Bild saknas.

Anna Westerberg,
förste forskningsarkivarie

Bild saknas.
Bild saknas

Annika Karlholm,
forskningsarkivarie

Charlotte Hyltén-Cavallius,
forskningsarkivarie

Eva Thelin

Eva Thelin,
forskningsarkivarie

Bild saknas.

Jan Hellström,
assistent

Jenny Öqvist

Jenny Öqvist,
forskare

Kristina Hagren

Kristina Hagren,
forskningsarkivarie

Lovisa Alvtörn

Lovisa Alvtörn,
dialektpedagog

Marlene Hugoson

Marlene Hugoson,
forskningsarkivarie

Susanne Nylund Skog

Tommy Kuusela, forskningsarkivarie

bild saknas

Zingoalla Rosenqvist,
arkivassistent

Uppdaterad 05 september 2019