• Huvudmeny

Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Umeå

Huvuddelen av DAUMs skriftliga samlingar är tillgängliga på Umeå stadsarkiv. Det inspelade materialet finns i Uppsala.

Den 1 januari 2015 stängde avdelningen Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). De skriftliga samlingarna är nu placerade i Umeå stadsarkivs lokaler vid Umestans företagspark och hålls tillgängliga genom ett samarbete med Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Det inspelade materialet är flyttat till Uppsala för digitalisering. Du kan göra beställningar av inspelningar ur våra samlingar, kontakta oss gärna för mer information. 

Ansvar för samlingarna

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) och Namnarkivet i Uppsala (NAU) har ansvar för samlingarma i Umeå.

 

Uppdaterad 19 juni 2017