• Huvudmeny

Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Umeå

Den 1 januari 2015 stängde avdelningen Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).

Flytten av DAUM:s material och samlingar genomfördes i mitten av juni. De skriftliga samlingarna är nu placerade i Umeå stadsarkivs lokaler vid Umestans företagspark och kommer efter sommaren att hållas tillgängliga genom ett samarbete med Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Det inspelade materialet är flyttat till Uppsala för digitalisering. Du kan göra beställningar av inspelningar ur våra samlingar, kontakta oss gärna för mer information. 

Ansvar för samlingarna

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) och Namnarkivet i Uppsala (NAU) har ansvar för samlingarma i Umeå.

Kontakt

Ann Kristin Carlström, avdelningschef DFU
E-post
: annkristin.carlstrom@sprakochfolkminnen.se, dialekter@sprakochfolkminnen.se, folkminnen@sprakochfolkminnen.se

Annette Torensjö, avdelningschef NAU
E-post:
annette.torensjo@sprakochfolkminnen.se, namn@sprakochfolkminnen.se

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt

Kontakta oss gärna för frågor om samlingarna i Umeå.

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)

E-post
registrator@sprakochfolkminnen.se