• Huvudmeny

Agneta Sundströms publikationer​

Ordboken Sveriges medeltida personnamn

Är en av flera redaktörer för ordboken Sveriges medeltida personnamn, häfte 9–15.

Personnamn

2008: PankaSokkofotHynda och Kunta. Användning av binamn i Arboga med rättsligt efterspel. I: Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. Red.: Eva Brylla & Svante Strandberg. (Namn och samhälle 21.) Uppsala. S. 175–180.

2008: RodskarlTrynta och Spænneklo. Binamn i Arboga tänkebok ur namnsemantisk synvinkel. I: Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun/Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. Red.: Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson. (NORNA-rapporter 84.) Uppsala. S. 433–442

2006: UrvædherLykkopænninger och Roghskuta. Binamnen i Arboga stads tänkebok. C/D-uppsats i svenska/nordiska språk vid Uppsala universitet. Uppsala. Duplic

2004: Mæster Sigga hustrvhustrv Birgitta Midakers och hustrv Elin iSæby. Olika sätt att benämna kvinnor i Arboga stads tänkebok. I: Namn. Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. Red.: Svante Strandberg, Mats Wahlberg & Björn Heinrici. (Namn och samhälle 15.) Uppsala. S. 127–132.

Uppdaterad 15 april 2014