• Huvudmeny

Inga-Lill Grahns publikationer

u.u.: Grahn, Inga-Lill. Personer eller patienter i möte med vården. Årsbok från ASLA Symposium Södertörns högskola, 28-29 april 2014.

2014: Holmberg Per, Inga-Lill Grahn & Ulrika Magnusson. Systemisk-funktionell lingvistik: att analysera språkets betydelsepotential. I: Lehti-Eklund, Hanna, Camilla Lindholm & Caroline Sandström (red.) Folkmålsstudier 52, Föreningen för Nordisk filologi, Helsingfors, s. 9–30.

2014: Grahn, Inga-Lill. Korpblickar – om möjliga ingångar med sökverktyget Korp för studier av orden tänka och tanke i korpusar. (Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket, GU-ISS-2014-02). Göteborgs universitet.

2012: Grahn, Inga-Lill. Tala om att tänka. Om processer och projekt vid användning av orden tänka och tanke i tre samtal. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 18.) Göteborg: Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet.

2011: Grahn, Inga-Lill. Handlingsutrymme som betydelsenyans i språkande om tänkande. I: Edlund, Ann-Catrine & Ingmarie Mellenius (red.) Svenskans beskrivning 31. Perspektiv på skrivande. Umeå, s.133–122.

2010: Grahn, Inga-Lill. Att vara eller att finnas – om existentiella verb i en reseskildring. I: Magnusson, Erik & Lena Rogström (red.) Studier i Svensk Språkhistoria 10. Språkhistoria – hur och för vem? Göteborg: Göteborgs universitet, s. 127–134.

2006: Grahn, Inga-Lill. Vem är den? En enkätstudie om känslan för pronomenet den med animat generisk syftning. Meddelanden från Institutionen för Svenska Språket, MISS 58, Göteborgs universitet.

Uppdaterad 02 september 2015