• Huvudmeny

Kristina Hagrens publikationer

Språkvetenskap

2011: Ingressiva partikelverb med på/å och till i svenska dialekter, särskilt dalmål. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala. S. 131–138.

2010: Infinitivfras vid verb i svenska dialekter. I: Studier i svenska språkets historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 113.) Utgivna av Maj Reinhammar under medverkan av Lennart Elmevik m.fl. S. 145–155.

2009: Dubbelsupinum, pseudosamordning och infinitivfras. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2009. S. 29–42.

2008: Hur märks infinitiven? Infinitivkonstruktioner i svenska dialekter med fokus på infinitivmärket. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 75.) Uppsala. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

2007: Till och till å i förbindelse med infinitiv – särskilt med avseende på förhållandet i de sydsvenska målen. I: Nordisk dialektologi og sociolingvistik. Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference, Århus 15.–18. august 2006. Red. Torben Arboe. Århus. S. 155–164.

2007: Infinitivmärke i Överkalixmålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2007. S. 7–25.

2005: Att undersöka användningen av infinitivmärke i svenska dialekter. I: Studier i svensk språkhistoria 8.(Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 63.) Red. Cecilia Falk och Lars-Olof Delsing. S. 103–113.

2005: Samordning av hjälpverb och huvudverb i svenska dialekter. I: Svenskans beskrivning 27. Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004. Växjö. S. 105–113.

2004: Neutrumformer på reträtt? I: Svenskans beskrivning 26. Förhandlingar vid Tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala den 25–26 oktober 2002. S. 117–122.

2002: Vår kalven och Nilssons hunden. Nominalfras med possessivattribut i fårömålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2002. S. 43–61.

2000: Kuna och kunnä. Funderingar kring vokalkvalitet i grov beteckning. I: Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000. Uppsala. S. 113–115.

1999: Förlora tappar terräng. I: I hast hälsar … Festskrift till Göran Hallberg på 60-årsdagen den 7 oktober 1999. Lund. S. 86–89.

Ordboksutgivning

1985–: Redigering av artiklar för Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (häfte 24–).

Populärvetenskap

2008–: Artiklar publicerade under rubriken Aktuellt dialektord på dialektsidorna: börg, börj (maj 2008), lambagift (september 2008), kråkmånad (mars 2009), rappel (maj 2010), pryska, plyska, pruska, pluska (november 2011), fägen (maj 2012), ravasta (september 2012), smutt, smatt, smätt (juni 2013), flia (mars 2014), vån (september 2014).

2007: Fårömålet. I: FårÖ. Människorna på ön. FårÖ del 3. Fårö. S. 435–457.

1997: Dalmål i Nordamerika. En presentation av Folke Hedbloms dokumentation av daladialekter. I: Dalfolk i Amerika: Kulturdagar i Bonäs Bygdegård 1996. Mora. S. 29–35.

1996–2002: Artiklar publicerade under rubriken Våra dialekter i Uppsala Nya Tidning: Vända en lycka (11 januari 1996), Skorpsluppen och dödbakt (13 februari 1997), Glatt och haltrimoch hela (8 januari 1998), Mera bulla med mera (8 oktober 1998), Vit i ögonen och röd i plytet (8 april 1999), Gå kringt (10 juni 1999), Hynda och ragata (9 mars 2000), Från hushållerska till ladugårdspiga (8 juni 2000), Mångsidig växt (11 januari 2001), Förr i tiden kunde det komma en hel slo (13 maj 2002).

1993: Uppländska . Språkprov med kommentar (inkl. ljudkassett / CD). Red. Margareta Källskog m.fl. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. A:22.) Medverkan med huvudansvar för kap. 3 Syntax (s. 95–102).

1991: Stjärnorna gynna denna vecka … Något om astrologi som veckotidningsnöje. I: Sagt och gjort. Vänskrift till Wolter Ehn och Rune Västerlund 1991. Red. Kristina Hagren och Agneta Lilja. Uppsala. S. 39–49.

1988: En inspelning från Fårö. I: Mål och minnen.Vänskrift till Sven Söderström 1988. Red. Lars Bleckert och Maj Reinhammar. S. 33–38.

Recensioner

2011: Recension av Orsaord samlade och ordnade av Karin Ohlsén och Eva Olander. En orsamålsordbok utgiven i samband med Orsa-Skattunge Hembygdsförenings 100-årsjubileum. Utg. av Orsa-Skattunge Hembygdsförening med ekonomiskt stöd av Orsa Besparingsskog. Orsa 2010. 496 s. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2011. S. 210–212.

2011: Recension av Mass Elisabet Larsson, Mera Malungsmål samt Supplement till Malungsmål från A till Ô. Malung 2011. 154 s. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2011. S. 212–213.

2011: Recension av Lars Steensland, Material till en älvdalsk ordbok, svenska-älvdalska, älvdalska-svenska. Älvdalen 2010. 512 s. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2011. S. 213–215.

2010: Recension av Thet Gothlendska Tungomålet. Språkkapitlet i Lars NeogardsGautauminning (1732). Utgivet med inledning och kommentar av Lars Wollin. Uppsala 2009. 306 s. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 108.) I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010. S. 177–181.

2009: Recension av Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Red.: Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt. Helsingfors 2009. 300 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 716.) I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2009. S. 160–164.

Uppdaterad 14 januari 2015