• Huvudmeny

Märit Frändéns publikationer

Under bedömning: ”Det är ju så vi alltid har uttalat det”. Om ursprungliga och försvenskade uttal av några invandrade efternamn.

Under bedömning: ”En liten identitetsgrej” eller ”bara en kod”? Tankar om efternamn och identitet bland svenskar med finskspråkiga efternamn. I: Rapport från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors, oktober 2015.

Under utg.: Hemmingsson och Thomsson. Lokalt vanliga svenska ‑son-namn. I: Studia anthroponymica Scandinavica 34.

Under utg: Surnames in the Melting Pot. Presentation of a Project on Surnames and Immigration. I: Rapport från XXV International Congress of Onomastic Sciences, Names and their Environment, Glasgow 25–29 Aug 2014.

2016: Svenska kyrkan och det samiska namnskicket. Övergripande perspektiv. I: De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi 1–2. Red.: Daniel Lindmark & Olle Sundström. Skellefteå: Artos. (Forskning för kyrkan 33.) S. 797–810.

2015: ”Vi bestämde oss för att skriva namnet på ett svenskt sätt”. Förnamnsval i sverigefinska familjer. I: Studia anthroponymica Scandinavica 32. S: 75–138.

2015: Gamla i världen men nya i Sverige. En projektbeskrivning av forskning om invandrade efternamn. I: Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013. Red.: Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner. Uppsala: NORNA-förlaget. (NORNA-rapporter 92.) S. 67–72.

2014: ”Share a Coke with Geir”. Varför är det så stora skillnader mellan svenskt och norskt förnamnsskick? I: Studia anthroponymica Scandinavia 31. S. 61–98.

2014: Nittio och ett år av namninvandring. Något om Sveriges invandrade efternamn. I: Studia anthroponymica Scandinavia 31. S. 31–41.

2014: Recension av Names and Identities. Eds.: Botolv Helleland, Christian-Emil Ore & Solveig Wikstrøm (2012). I: Studia anthroponymica Scandinavia 31. S. 143–146.

2014: Hugo sökte språkvetare – fann Spets-forskare. I: Språkröret nr 2 2014.

2014: SPETS – Språk, etnicitet, samhälle. Nytt nätverk för språkvetare. I: Multiethnica 35. S. 29 (notis).

2013: Samiska, finska och meänkieliska ortnamn i Sverige. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Red.: Staffan Nyström, Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg & Per Vikstrand. Digitalt publicerat manuskript. Version 1 (2013-02-19). S. 91–96.

2013: Släktnamnsutvecklingen efter 1901. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn (se 2013a). S. 129–130.

2013: Svenska efternamn i internationell jämförelse. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn (se 2013a). S. 131–132.

2013: Regionala skillnader i namnskicket. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn (se 2013a). S. 141–142.

2013: Efterkrigstidens invandring. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn (se 2013a). S. 145–146.

2013: Överföring av namn mellan olika skriftsystem. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn (se 2013a). S. 146.

2013: Icke-svenska namn i det svenska samhället. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn (se 2013a). S. 146–147.

2013: Frändén Märit och Aldrin, Emilia: Namn och etnisk tillhörighet. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn (se 2013a). S. 149–150.

2013: Frändén Märit och Aldrin, Emilia: Namn och religiös tillhörighet. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn (se 2013a). S. 151–152.

2012: Namnets identitetsfunktion i en samisk kontext. I: Uppsala mitt i Sápmi. Rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet, 4–5 maj 2011. Red.: Håkan Tunón, Märit Frändén, Carl-Gösta Ojala & May-Britt Öhman. Uppsala. S. 57–60.

2012: Personnamn hos Sveriges tre finsk-ugriska minoriteter – en spegel av gruppernas ställning i samhället. I: Multiethnica 34. S. 16–17.

2012: Recension av tre artiklar i symposierapporten Probleme der Rekonstruktion untergeganger Wörter aus alten Eigennamen. Aktes eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.–9. April 2010. Hrsg.: Lennart Elmevik, & Svante Strandberg (2010). I: Studia Anthroponymica Scandinavia 29. S. 199–201.

2012: Recension av Hedlund, Cecilia & Larsson, Lars-Gunnar, 2011: Ii dušše duoddaris! Lärobok i nordsamiska. I: Multiethnica 34. S. 27–28.

2010: ”Att blotta vem jag är”. Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009. Uppsala. (Namn och samhälle 23.)

2008: Andersson, Pettersson, Lundström och Nutti. Släktnamn hos Sveriges samiska befolkning. I: Norræn nöfn – Nöfn á Norđurlöndum. Hefđir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes, Island, 11–14 augusti 2007. Red.: Guđrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson. Uppsala. (NORNA-rapporter 84.)

2008: Är namnet Fjellgren svenskt eller samiskt? Något om namns språkliga och kulturella tillhörighet. I: Váimmus čiegan sániid. I hjärtat gömmer jag orden. Samiskt symposium till minnet av Annika Jansson 4–5 februari 2005. Red.: Lars-Gunnar Larsson & Torbjörn Söder. Uppsala. (Opuscula Uralica 9.)

2008: ”Min önskan är att erhålla ett namn af svenskt ursprung”. Svenska samers byten till nybildade efternamn 1920–1970. I: Människor i Norr. Samisk forskning på nya vägar. Red.: Peter Sköld. Umeå.

2007: Frändén, Märit, Lundqvist, Björn & Wilson, Karin: Verbh. En sydsamisk verbhandbok. Uppsala.

2007: Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat. Strömningar i samiskt personnamnsskick. I: Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influ­enser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. Red.: Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg. Uppsala. (Även publi­cerad i: Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 26:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. Red.: Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen. Umeå. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 2009.)

2006: Från Fjellstedtska till Pål Sjulsson Fjellsten. En namnled på vandring och ett namnskick i förvandling. I: Vandring och förvandling. Förflyttning – förändring – framtid. Humanistdagarna vid Uppsala universitet 2004. Uppsala.

2005: Släktnamn på Fjäll-. En diakronisk studie med särskild tonvikt på samiska förhållanden. Uppsala. (Opuscula Uralica 8.)

Uppdaterad 01 juni 2016