• Huvudmeny

Susanna Karlssons publikationer

Böcker

2006 Karlsson, Susanna. Positioneringsfraser i interaktion. Syntax, prosodi och funktion. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 5) Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Redaktörskap

2003 Andréasson, Maia & Susanna Karlsson (red.) langue.doc. Göteborg University Open Archive. https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/21länk till annan webbplats

Artiklar

2016 (u.u.) Lindström, Jan & Susanna Karlsson. Tensions in the epistemic domain and claims of no- knowledge: A study of Swedish medical interactionlänk till annan webbplats. Journal of Pragmatics.

2016 Karlsson, Susanna. Transfer of telephone conversations as a transition between call-takerslänk till annan webbplats. Journal of Pragmatics, 96:1–14.

2013 Ekström, Mats, Anna Lindström & Susanna Karlsson. Managing troubles-talk in the renegotiation of a loan contractlänk till annan webbplats. Discourse Studies, 15(4): 371-394.

2009 Karlsson, Susanna. Listor och multimodal koordinationlänk till annan webbplats. Språk och interaktion 2.

2005 Lindström, Jan & Susanna Karlsson. Verb-first constructions as a syntactic and functional resource in (spoken) Swedishlänk till annan webbplats. Nordic Journal of Linguistics 28.1, 1–35.

Bokkapitel

2012 Mullan, Kerry & Susanna Karlsson. Subjectivity in Contrast: a cross-linguistic comparison of “I think” in Australian English, French and Swedish. In Nicole Baumgarten, Inke Du Bois and Juliane House (eds). Subjectivity in Language and in Discourse. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd. s. 271–294.

2010 Thurén, Camilla & Susanna Karlsson. Buffeln Persson + kossan Doris = sant! Ett förslag till en analysmodell för den moderna retoriska situationen. I: Gunilla Byrman, Anna Gustafsson & Henrik Rahm (red.) Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson. Lund.

2008 Goddard, Cliff & Susanna Karlsson. Re-thinking THINK in contrastive perspective: Swedish vs. English. I: Goddard, Cliff (red.) Cross-Linguistic Semantics. Amsterdam: John Benjamins. s. 225–240.

2005 Karlsson, Susanna. Modalitet i interaktion – en studie av jag tycker och tycker jag. I: Anward, J. & B. Nordberg (red.), Samtal och grammatik. Lund: Studentlitteratur.

2000 Karlsson, Susanna. Språkvård i SAG. I: Att använda SAG. 29 uppsatser om Svenska Akademiens Grammatik (s. 237–246). Meddelanden från Institutionen för svenska språket 33. Red: Engdahl, Elisabet och Norén, Kerstin. Göteborg. Göteborgs universitet.

Konferensartiklar

2016 Karlsson, Susanna "Språket är väl lite som ett barn”. Attityder till språkvård, språkförändring och normgivare. I: Gustafsson, Anna W., Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, & Mechtild Tronnier (red.) Svenskans Beskrivning 34. Lund: Lunds universitet. s. 271–284.

2004 Andréasson, Maia, Susanna Karlsson, Erik Magnusson & Sofia Tingsell. Har/hade-bortfall i svenskan. Hur finit är ett naket supinum? I: Svenskans beskrivning 26. Uppsala 2.    

2003 Karlsson, Susanna. Interactional uses for an epistemic marker. The case of ‘jag tycker’/’tycker jag’ in Swedish. Melbourne Papers in Linguistics and Applied Linguistics. Melbourne: University of Melbourne.

2003 Goddard, Cliff & Susanna Karlsson. Re-thinking THINK: Swedish vs. English. I: Moskovsky, C. (ed.) Proceedings of the 2003 Conference of the Australian Linguistics Society. http://www.als.asn.au/proceedings/als2003/goddard.pdflänk till annan webbplats

Rapporter

2017 Karlsson, Susanna. Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor. Rapporter från Språkrådet 8. Stockholm. Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen.

1999 Karlsson, Susanna. Svaga och starka verb – vilken styrka har de? Meddelanden från Institutionen för svenska språket 28. Göteborg. Göteborgs universitet.

Recensioner

2014 Linell, Per. Samtalskulturer: Kommunikativa verksamhetstyper i samhället. 2011. S. 246–249

Populärvetenskap

2011 ”Legio att betydelser rör på sig”. Språktidningen. Även tillgänglig på: http://spraktidningen.se/artiklar/2011/09/legio-att-betydelser-ror-pa-siglänk till annan webbplats

2009 ”Du lyssnar inte på vad jag säger!”. Planerad för: Språktidningen. Även tillgänglig på: http://spraktidningen.se/artiklar/2009/06/lat-lyssnaren-tallänk till annan webbplats

1998 Nysvenska, nusvenska eller nyss-svenska? Starka och svaga verb. I: Kriser och förnyelser. Humanistdag-boken nr 11. Göteborg. Humanistiska fakulteten. s. 241–248


Uppdaterad 21 juni 2017