• Huvudmeny

Tommy Lyxells publikationer

2016: Det svenska teckenspråket – ett svenskt språk.länk till annan webbplats Språk i Norden 2016. Tema: Förståelse och kommunikationsstrategier. S. 117-133.

2014: Se Språket – barns tillgång till svenskt teckenspråk. Språkrådets rapportserie, rapport nr 3.

2012: Teckenspråkstolk – ett yrke som syns. Från ett språk till ett annat. S. 133–141.

2012: Färre förskolor för teckenspråkiga barnlänk till annan webbplats. Språk i Norden 2012. Tema: Morsmål, andrespråk, nabospråk og fremmedspråk. S. 91–104.

2009: Korpusarbete i teckenspråkPDF (pdf, 590.4 kB). Förstudie om hur korpusarbete av teckenspråk ska bedrivas på Språkrådet.

2008: En jämförelse av iLex och Elan – Några tankar om teknikval inför korpusarbete i teckenspråk. Nordiskt korpusseminarium för teckenspråk, Stockholms universitet.

Uppdaterad 02 februari 2017