• Huvudmeny

Agneta Sundström

Forskningsarkivarie

Institutet för språk och folkminnen
Namnarkivet i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

Forskningsintressen

Medeltida personbinamn

Publikationer

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt


Agneta Sundström

Telefon: 073-558 60 86

E-post: Agneta Sundström