• Huvudmeny

Anneli Frank

Vikarierande kanslisekreterare

Institutet för språk och folkminnen
Verksamhets- och ledningsstöd
Box 135
751 04 Uppsala

Uppdaterad 24 januari 2018

Kontakt


Anneli Frank

Telefon: 0702- 29 26 96

E-post: Anneli Frank