• Huvudmeny

Björn Lundqvist

Forskningsarkivarie

Institutet för språk och folkminnen
Namnarkivet i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

Namnvård gällande ortnamn på minoritetsspråk

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt


Björn Lundqvist

Telefon: 073-558 60 67

E-post: Björn Lundqvist