• Huvudmeny

Inga-Lill Grahn

Postdoktor i nordiska språk

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

  • Postdokprojekt inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska http://www.su.se/svefler/iviplänk till annan webbplats

Publikationer i urval

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt


Inga-Lill Grahn

Telefon: 073-558 60 46

E-post: Inga-Lill Grahn