• Huvudmeny

Kristina Hagren

Forskningsarkivarie, dialekter

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt- och folkminnesarkivet
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

Publikationer

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt


Kristina Hagren

Telefon: 073-558 60 47

E-post: Kristina Hagren