• Huvudmeny

Lena Lind Palicki

Språkvårdare

Institutet för språk och folkminnen
Språkrådet
Box 20057
104 60 Stockholm

Publikationer

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt


Lena Lind Palicki

Telefon: 073-558 60 66

E-post: Lena Lind Palicki