• Huvudmeny

Marie Sörlin

Språkvårdare i svenska

Institutet för språk och folkminnen
Språkrådet
Box 20057
104 60 Stockholm

Arbetar med

Jag arbetar på Språkrådet som språkvårdare i svenska och är fil.dr i nordiska språk. Till mina forskningsintressen hör myndighetskommunikation, professionell kommunikation, institutionella samtal, samtalsanalys och verbala konflikter.

Pågående forskning

  • Svensklärarstudenters grammatiksamtal (med Anja Malmberg, Göteborgs universitet)
  • Terminologiarbetets möten (med Ylva Byrman, Göteborgs universitet och Andreas Nord, Uppsala universitet)
  • Offentliga e-servicesamtal som språkliga möten

Nätverk

Termer och terminologisering i svenskt fackspråk.

Publikationer

Uppdaterad 03 oktober 2018

Kontakt


Marie Sörlin

Telefon: 073-558 60 85

E-post: Marie Sörlin