• Huvudmeny

Marlene Hugoson

Forskningsarkivarie, folkminnen

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt- och folkminnesarkivet
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

  • Förfrågningar om folkminnen
  • Uppordning av och sökbarhet i arkivets samlingar

Uppdrag

Publikationer

Uppdaterad 22 september 2017

Kontakt


Marlene Hugoson

Telefon: 073-558 60 54

E-post: Marlene Hugoson