• Huvudmeny

Tommy Kuusela

Forskningsarkivarie

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt- och folkminnesarkivet
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med:

 

 • Förfrågningar om folkminnen
 • Arkivväskan
 • Barn och ungdomsgruppen
 • Projektet Kunskapsbank över traditionell småskalig matkultur
 • Sägenkartan
 • Projektet Hem(met)
 • Sociala medier för folkminnen
 • Kunskapsspridning

Forskningsintressen:

 

 • Folktro och folktrons väsen
 • Magi och trolldom
 • Sagor och sägner
 • Myter, sagor och sägner i populärkulturen
 • Relationen mellan människor och djur i äldre tid
 • Fornnordisk religion

Uppdrag:

 

 • Ledamot i Isländska sällskapet
 • Verksam inom Sällskaps- och husdjursseminariet vid Uppsala universitet
 • Verksam inom Human-Animal Studies vid Stockholms universitet

Publikationer:

 

Uppdaterad 08 maj 2017

Kontakt


Tommy Kuusela

Telefon: 073-558 60 61

E-post: Tommy Kuusela