• Huvudmeny

Zingoalla Rosenqvist

Arkivassistent

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt- och folkminnesarkivet
Box 135
751 04 Uppsala

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt


Zingoalla Rosenqvist

Telefon: 073-558 60 79

E-post: Zingoalla Rosenqvist