• Huvudmeny

Personalförteckning

Detta är en lista med hela personalen i bokstavsordning. Klicka på namnet så kommer du till personens egen sida.

Våra avdelningars förkortningar:

DAG = Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
DFU = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
NAU = Namnarkivet i Uppsala
ITD = It och digitalisering
VLS = Verksamhets- och ledningsstöd

Detta är en lista med hela personalen i bokstavsordning. Klicka på namnet så kommer du till personens egen sida.

Efternamn/Förnamn

Tjänst

Telefon

Avdelning

Ahlqvist, Carina

forskningsarkivarie

031-10 75 31

DAG

Alvtörn, Lovisa

dialektpedagog

018-65 24 14

DFU

Backlund, Andreas

personalstrateg

018-65 24 15

VLS

Bylin, Maria

språkvårdare

08-442 42 09

Språkrådet

Carlström, Ann Kristin

avdelningschef

018-65 24 17

DFU

Devine, Josefin

doktorand

018-65 21 92

NAU

Domeij, Rickard

språkvårdare

08-442 42 08

Språkrådet

Edqvist, Bengt

assistent

018-65 21 98

DAG

Ehnsmyr, Ester

kommunikatör

018-65 24 19

VLS

Eklund, Britt

ljudtekniker

018-65 24 48

ITD

Embacher, Sebastian

språkvårdare, teckenspråk

08-442 42 19

Språkrådet

Ennab, Hannele

språkvårdare

08-442 42 21

Språkrådet

Eriksson, Gunnar

språkvårdare

08-442 42 29

Språkrådet

Frändén Märit

forskningsarkivarie

018-65 24 16

NAU

Grahn, Inga-Lill

postdoktor


DAG

Grennall, Maria

bibliotekarie

018-65 24 29

VLS

Hagren, Kristina

forskningsarkivarie

018-65 24 34

DFU

Hanoush, Ratiba

assistent

031-10 75 30

DAG

Hasan, Baki

språkvårdare, romani chib

08-442 42 14

Språkrådet

Hedberg, Tomas

språkvårdare, teckenspråk

08-442 42 27

Språkrådet

Heikkilä, Riina

språkvårdare, finska

08-455 42 24

Språkrådet

Heimer, Ann

avdelningschef

018-65 24 41

VLS

Hellström, Jan

assistent

018-65 24 30

DFU

Henriksson, Conny

projektassistent

018-65 21 82

ITD

Hessel, Jean

språkvårdare, jiddisch

08-455 42 22

Språkrådet

Hugoson, Marlene

forskningsarkivarie

018-65 24 32

DFU

Hyltén-Cavallius, Charlotte

forskningsarkivarie

018-65 24 28

DFU

Ivanovitch, Jonny

språkvårdare, romska

08-442 42 18

Språkrådet

Jande, Per-Anders

språkteknolog

08-442 42 05

Språkrådet

Johansson Lind, Ingrid

generaldirektör

018-65 24 10

Ledningen

Kaijser, Ella

assistent

018-65 24 12

DFU

Kangassalo, Raija

språkvårdare, finska

08-455 42 21

Språkrådet

Karlholm, Annika

forskningsarkivarie

018-65 21 70

DFU

Karlsson, Ola

språkvårdare

08-442 42 04

Språkrådet

Karlsson, Susanna

språkvårdare

018-65 21 88

Språkrådet

Karman, Adam

assistent

018-65 24 38

DFU

Karman, Eleonor

ljudtekniker

018-65 21 64

ITD

Kierkegaard, Linn

webbredaktör

018-65 24 46

VLS

Kowalski, Harriet

avdelningschef

08-442 42 01

Språkrådet

Kuusela, Tommy

forskningsarkivarie

018-65 24 12

DFU

Kwiek, Gregor

språkvårdare romska

08-442 42 18

Språkrådet

Leibring, Katharina

förste forskningsarkivarie

018-65 24 33

NAU

Leskelä, Henna

språkvårdare, finska

08-455 42 23

Språkrådet

Lind Palicki, Lena

språkvårdare

08-442 42 07

Språkrådet

Lindh, Eva

ekonom

018-65 24 27

VLS

Lundqvist, Björn

forskningsarkivarie

018-65 21 62

NAU

Lyd, Jenny

personaladministratör

018-65 21 66

VLS

Lyxell, Tommy

språkvårdare, teckenspråk

08-442 42 16

Språkrådet

Per Låås

systemutvecklare

018-65 24 18

ITD

Löfdahl, Maria

forskningsarkivarie

031-10 75 36

DAG

Magnusson Petzell, Erik

forskare

018-65 21 89

DAG

Mattfolk, Leila

namnvårdskonsulent

018-65 21 71

NAU

Meriläinen, Helena

bibliotekarie

08-442 42 13

Språkrådet

Midholm, Lina

forskningsarkivarie

031-10 75 33

DAG

Miller, Mia

jurist

0730-92 33 53

VLS

Neumüller, Kristina

forskningsarkivarie

018-65 21 75

NAU

Nilsson, Jenny

forskningsarkivarie

031-10 75 34

DAG

Nordström, Annika

arkivchef

031-10 75 35

DAG

Nygård, Sunna

språkvårdare

08-442 42 06

Språkrådet

Nylund Skog, Susanne

forskare

018-65 24 31

DFU

Nyström, Kaija

IT-samordnare

018-14 70 19

ITD

Nyström Höög, Catharina

forskningsledare

08-442 42 03

Språkrådet

Odenbring, Carl-Niclas

IT-chef

018-65 24 13

ITD

Olsson, Ingrid

språkvårdare, klarspråk

08-442 42 17

Språkrådet

Pihl, Elin

forskningsarkivarie

018-65 24 39

NAU

Richthoff, Annette

kanslisekreterare

031-10 75 30

DAG

Rosenqvist, Zingoalla

arkivassistent

018-65 24 23

DFU

Rudebeck, Lisa

språkvårdare

08-442 42 09

Språkrådet

Ryman, Lennart

forskningsarkivarie

018-65 21 95

NAU

Selling, Jan

forskare

018-65 21 60

DFU

Sigvardsson, Sören

programmerare

018-65 24 38

ITD

Sjaggo, Ann-Charlotte

forskningsarkivarie

018-65 24 16

NAU

Sjöberg, Annika

samordnare

031-10 75 37

DAG

Sjöberg, Ulrika

kommunikationsstrateg

018-65 24 26

VLS

Skott, Fredrik

forskningsarkivarie

031-10 75 38

DAG

Spetz, Jennie

utredare

08- 442 42 11

Språkrådet

Strandberg, Mathias

forskningsarkivarie

076-10 11 761

DAG

Sundström, Agneta

forskningsarkivarie

018-65 21 93

NAU

Thelin, Eva

forskningsarkivarie

018-65 24 22

DFU

Thyr, Nina

arkivarie

018-65 24 37

VLS

Torensjö, Annette

avdelningschef

018-65 21 80

NAU

Wenner, Lena

forskningsarkivarie

031-10 75 39

DAG

Westerberg, Anna

förste forskningsarkivarie

018-65 24 21

DFU

Westerberg, Ulrika

ekonomiassistent

018-65 21 63

VLS

Vilén, Yvonne

kanslisekreterare

08-442 42 02

Språkrådet

Öqvist, Jenny

forskare

018-65 21 94

DFU

 


Uppdaterad 07 december 2016