• Huvudmeny

Personalförteckning

Detta är en lista med hela personalen i bokstavsordning. Klicka på namnet så kommer du till personens egen sida.

Våra avdelningars förkortningar:

DAG = Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
DFU = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
DUK = Digital utveckling och kommunikation
NAU = Namnarkivet i Uppsala
PS = Planering och samordning

Detta är en lista med hela personalen i bokstavsordning. Klicka på namnet så kommer du till personens egen sida.

Efternamn/Förnamn

Tjänst

Telefon

Avdelning

Ahlqvist, Carina

forskningsarkivarie

0735-58 60 98

DAG

Alvtörn, Lovisa

dialektpedagog

0735-58 60 38

DFU

Backlund, Andreas

personalstrateg

0767-67 78 42

PS

Bylin, Maria

språkvårdare

0704-50 99 79

Språkrådet

Carlström, Ann Kristin

avdelningschef

0730-70 64 97

DFU

Devine, Josefin

doktorand

0735-58 60 40

NAU

Dahlberg, Simon

språkteknolog

0735-58 60 96

Språkrådet

Dahlén, Martin

arkivassistent

073-558 60 11

PS

Domeij, Rickard

språkvårdare

0735-58 60 41

Språkrådet

Edqvist, Bengt

assistent

0767-87 78 05

DAG

Ehnsmyr, Ester

kommunikatör

0703-659185

DUK

Eklund, Britt

ljudtekniker

0735-58 60 42

DUK

Embacher, Sebastian

språkvårdare, teckenspråk

0735-58 60 43

Språkrådet

Eriksson, Gunnar

språkvårdare

0735-58 60 44

Språkrådet

Frändén Märit

forskningsarkivarie


NAU

Gezelius, Anna

samordnare minoritetsspråk

0735-58 60 45

Språkrådet

Grahn, Inga-Lill

postdoktor

0735-58 60 46

DAG

Grennall, Maria

bibliotekarie

0767-67 78 41

PS

Hagren, Kristina

forskningsarkivarie

0735-58 60 47

DFU

Hanoush, Ratiba

assistent

0735-58 60 48

DAG

Hasan, Baki

språkvårdare, romani chib

0735-58 60 49

Språkrådet

Hedberg, Tomas

språkvårdare, teckenspråk

0735-58 60 97

Språkrådet

Heikkilä, Riina

språkvårdare, finska

0735-58 60 50

Språkrådet

Heimer, Ann

avdelningschef, generaldirektör

0730-70 65 40

PS

Hellström, Jan

assistent

0735-58 60 95

DFU

Henriksson, Conny

projektassistent

0735-58 60 51

DUK

Hessel, Jean

språkvårdare, jiddisch

0735-58 60 52

Språkrådet

Hugoson, Marlene

forskningsarkivarie

0735-58 60 54

DFU

Hyltén-Cavallius, Charlotte

forskningsarkivarie

0735-58 60 55

DFU

Höglund, Laila

projektledare

0735-58 60 56

Språkrådet

Jande, Per-Anders

språkteknolog

0735-58 60 58

Språkrådet

Karlholm, Annika

forskningsarkivarie

0735-58 60 59

DFU

Karlsson, Ola

språkvårdare

0735-58 60 60

Språkrådet

Karman, Eleonor

ljudtekniker

0705-59 96 23

DUK

Kierkegaard, Linn

webbredaktör

0705-87 80 19

DUK

Kowalski, Harriet

avdelningschef

0702-20 62 28

Språkrådet

Kuusela, Tommy

forskningsarkivarie

0735-58 60 61

DFU

Larsson, Tarja

språkvårdare, finska

073-558 60 63

Språkrådet

Leibring, Katharina

förste forskningsarkivarie

0735-58 60 64

NAU

Lind Palicki, Lena

språkvårdare

0735-58 60 66

Språkrådet

Lindh, Eva

ekonom/tjänstledig

0705-59 98 24

PS

Anders Lovén

ekonom

070-750 29 34

PS

Lundqvist, Björn

forskningsarkivarie

0735-58 60 67

NAU

Lyd, Jenny

personaladministratör

0702-52 58 67

PS

Lyxell, Tommy

språkvårdare, teckenspråk

0735-58 60 68

Språkrådet

Låås, Per

systemutvecklare

0735-58 60 69

DUK

Löfdahl, Maria

forskningsarkivarie

0735-58 60 70

DAG

Magnusson Petzell, Erik

forskare

0702-80 11 31

DAG

Mattfolk, Leila

namnvårdskonsulent

0735-58 60 71

NAU

Midholm, Lina

forskningsarkivarie

0735-58 60 72

DAG

Miller, Mia

jurist

0702-53 31 41

PS

Neumüller, Kristina

forskningsarkivarie

0735-58 60 73

NAU

Nilsson, Jenny

forskningsarkivarie

0735-58 60 74

DAG

Nordström, Annika

arkivchef

0767-87 78 02

DAG

Nylund Skog, Susanne

forskare

0735-58 60 76

DFU

Nyström, Kaija

IT-samordnare

0767-67 78 06

DUK

Olsson, Ingrid

språkvårdare, klarspråk

0735-58 60 77

Språkrådet

Pihl, Elin

forskningsarkivarie

0735-58 60 92

NAU

Richthoff, Annette

kanslisekreterare

0735-58 60 78

DAG

Rosenqvist, Zingoalla

arkivassistent

0735-58 60 79

DFU

Rudebeck, Lisa

språkvårdare

0735-58 60 80

Språkrådet

Ryman, Lennart

forskningsarkivarie

0735-58 60 81

NAU

Sandst, Line

projektassistent

+45 22-97 96 76

NAU

Sandström, Gabriella

språkvårdare, klarspråk

0735-58 60 82

Språkrådet

Sigvardsson, Sören

programmerare

0735-58 60 83

DUK

Sundin, Martin

generaldirektör

0735-58 61 00


Sjöberg, Annika

samordnare

0767-87 78 06

DAG

Sjöberg, Ulrika

kommunikationsstrateg

0767-86 86 92

DUK

Skott, Fredrik

forskningsarkivarie

0735-58 60 84

DAG

Solling, Daniel

foskningsarkivarie

0707-10 66 10

NAU

Spetz, Jennie

utredare

0735-58 60 85

Språkrådet

Strandberg, Mathias

forskningsarkivarie

0761-01 17 61

DAG

Sörlin, Marie

språkvårdare


Språkrådet

Thelin, Eva

forskningsarkivarie

0735-58 60 87

DFU

Thyr, Nina

arkivarie

0705-59 89 13

PS

Torensjö, Annette

avdelningschef

0705-60 13 45

NAU

Wenner, Lena

forskningsarkivarie

0735-58 60 89

DAG

Westerberg, Anna

förste forskningsarkivarie

0735-58 60 90

DFU

Westerberg, Ulrika

ekonomiassistent

0735-58 60 91

PS

Vilén, Yvonne

kanslisekreterare

0735-58 60 93

Språkrådet

Öqvist, Jenny

forskare

0735-58 60 94

DFU

 


Uppdaterad 15 augusti 2018