• Huvudmeny

Personal

Personal på Planering och samordning

Eva Lindh

Andreas Backlund, personalstrateg

Ann Heimer,
avdelningschef

Eva Lindh

Eva Lindh,
ekonom

Eva Lindh

Jenny Lyd,
personaladministratör

Eva Lindh

Jessica Oscarsson, personalhandläggare

Maria Grennall

Maria Grennall,
bibliotekarie

Eva Lindh

Mia Miller,
jurist

Bild saknas

Nina Thyr,
arkivarie

Eva Lindh

Ulrika Westerberg, ekonomiassistent

Uppdaterad 02 januari 2019