• Huvudmeny

Personal

Personal på Planering och samordning

Eva Lindh

Andreas Backlund, personalstrateg

Maria Grennall

Maria Grennall,
bibliotekarie

Eva Lindh

Martin Dahlén, projektansvarig

Ann Heimer,
avdelningschef

Eva Lindh
Eva Lindh

Jenny Lyd,
personaladministratör

Eva Lindh

Mia Miller,
jurist

Bild saknas

Nina Thyr,
arkivarie

Eva Lindh

Ulrika Westerberg, ekonomiassistent

Uppdaterad 16 augusti 2018