• Huvudmeny

Personal

Personal på Språkrådet.


Bild saknas

Maria Bylin,
språkvårdare i svenska

Bild saknas

Rickard Domeij,
språkvårdare i svenska

Sebastian Embacher

Sebastian Embacher,
språkvårdare i svenskt teckenspråk

Sebastian Embacher

Gunnar Eriksson, språkvårdare i svenska

Baki Hasan

Anna Gezelius,
samordnare minoritetsspråk

Baki Hasan

Baki Hasan,
språkvårdare i romska

Bild saknas

Jean Hessel,
språkvårdare i jiddisch

Tomas Hedberg

Tomas Hedberg,
språkvårdare i svenskt teckenspråk

Riina Heikkilä

Riina Heikkilä,
språkvårdare i finska

Per-Anders Jande

Per-Anders Jande,
språkvårdare i svenska

Bild saknas

Ola Karlsson,
språkvårdare i svenska

Bild saknas

Susanna Karlsson,
språkvårdare i svenska

Bild saknas

Harriet Kowalski,
avdelningschef

Lena Lind Palicki

Henna Leskelä,
språkvårdare i finska

Tommy Lyxell

Lena Lind Palicki,
språkvårdare i svenska

Bild saknas

Tommy Lyxell,
språkvårdare i svenskt teckenspråk

Christian Mattsson

Sunna Nygård, språkvårdare i svenska

Eva Olovsson
Bild saknas

Ingrid Olsson,
språkvårdare i svenska

Jennie Spetz

Lisa Rudebeck,
språkvårdare i svenska

Gabriella Sandström,
språkvårdare i svenska

Yvonne Vilén

Jennie Spetz,
utredare

Christian Mattsson

Yvonne Vilén,
administration

Uppdaterad 23 mars 2017