• Huvudmeny

19.2.2016

Uutta oppimateriaalia kansallisille vähemmistökielille

Kielineuvosto on ollut mukana tekemässä uusia jiddišin, romanin ja suomen opetusmateriaaleja.

Helmikuun lopussa julkaistaan uutta opetusmateriaalia opettajille, jotka opettavat kansallisten vähemmistökielten alkeita. Kurssisuunnitelmiin kuuluvat myös kommenttiosiot, joiden tarkoituksena on syventää ymmärrystä suunnitelmien ja materiaalin sisällöstä. Kielineuvoston kielenhuoltajat ovat osallistuneet jiddišin, romanin ja suomen kielen kommenttiaineistojen tekemiseen.

”Olemme tarkistaneet materiaalin faktat, etenkin sellaiset kohdat, jotka liittyvät kielen alkuperään, historiaan ja kehitykseen”, kertoo suomen kielen huoltaja Riina Heikkilä.

Kulttuuri esille

Riina Heikkilä, jiddišin kielen huoltaja Jean Hessel ja romanikielen huoltaja Baki Hasan kommentoivat kurssisuunnitelmia myös Kouluviraston tekemässä videossa Språk och kultur i nationella minoritetsspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vähemmistökielten kurssisuunnitelmissa kulttuuri otetaan esille tärkeänä osana kieltä ja kielitaidon kehittymistä. ”Kieli ja kulttuuri kuuluvat niin tiiviisti yhteen, että toista tuskin voi ajatella ilman toista. Uudessa kurssisuunnitelmassa jiddišin kieleen liittyvä kulttuuri on otettu huomioon ja sitä on korostettu monella tapaa”, sanoo Jean Hessel videolla.

Laajennettu oikeus äidinkielen opetukseen

Heinäkuun 1. päivästä 2015 on kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla ollut laajennettu oikeus äidinkielen opetukseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lapsella on oikeus saada opetusta äidinkielessä, vaikka kieltä ei käytettäisikään päivittäin kotona. Myös vaatimus vähemmistökielen perustavista taidoista on poistettu.

Lue lisää

Om nationella minoritetsspråk

Vähemmistökielet:

Om minoritetslagen

Barns språkliga rättigheter

Internationella modersmålsdagen 21 februari

Linkkejä

Skollagen (2010:800)länk till annan webbplats

Skolverket: Nationella minoritetsspråklänk till annan webbplats

Skolverket: Rätten till att utveckla sitt modersmållänk till annan webbplats

Skolverket: Språk och kultur i nationella minoritetsspråk (video)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket: Kursplaner i nationella minoritetsspråk (video)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 19 februari 2016